En annan bok som nämner Arthur Magnusson

Från Umeå kom ett mejl. Författaren och etnologen Claes G Olsson hade med glädje uppmärksammat och läst min bok om Arthur Magnusson. Claes berättade att han skrivit en självbiografi som kom ut 2018 där även Arthur figurerar. Claes beskriver, precis som många andra, en vänlig Arthur som lånar ut böcker till barn och ungdomar för…

Fin recension i Länstidningen

Länstidningens i Östersund recensent skriver bland annat följande om ”Skriftställaren”: Magnus Ottelid har gjort en stor sak när han lyfter fram denne märkvärdige jämte ur skuggorna, lika övertygad nykterist som kommunist och medlem i logen Bifrost i Ytterån, där han ansvarade för biblioteket.” Britt Jacobsson beskriver Arthurs gärning som kulturbärare och översättare. Hon säger att…

Boksläpp genomförda!

Två boksläpp genomförda! Det första i Ytteråns Folkets hus den 5/2, alltså i samma hus som biblioteket där Arthur Magnusson ”förde sin spira”, som det stod i tidningen VI 1954. Jag berättade om boken och avslutade med att framföra en egen tonsättning av två dikter översatta av Arthur från armeniska. Mycket trevlig tillställning där Ytterå…

Arthur och Allan Edwall

Författaren Birger Ekerlid skrev ett mejl till mig och undrade om jag sett att Arthur Magnusson nämndes i en bok om Allan Edwall, ”Då kan man lika gärna kittla varandra” av Johan Erlandsson. Nej, det hade jag inte sett. Det stämmer nog att Arthur uppmuntrade den unge Allan att läsa när de träffades, han var…

Dags för boksläpp! Ytterån och Östersund

Nu kommer boken om skriftställaren och översättaren Arthur Magnusson från Ytterån. Fullständig titel: ”Skriftställaren – Att inte kunna vara den man är – En levnadsteckning över Arthur Magnusson”. Det första boksläppet sker, som sig bör, i Ytteråns Folkets hus den 5/2 i Folkets hus 19.00 Det andra släppet sker i Östersund: Norra station fredagen den…

Arthur Magnusson i Svenskt översättarlexikon

Så har Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland nu fått en rättmätig plats i Svenskt översättarlexikon. Det är ställt utom allt tvivel att Arthur var en betydelsefull kulturbärare och folkbildare i sitt fridsamma, envisa och djupt engagerade sätt att vårda litteraturen och sprida läsandet i sin omgivning. Läs texten här>> Min bok om Arthur kommer…

Aktuell dikt?

Den här dikten lite längre ner översatte Arthur Magnusson direkt från armeniska och den publicerades i Ny Dag den 27 januari 1951. En del rader kan tyckas vara aktuella även idag, eller hur? Så här har jag bland annat skrivit i min kommande levnadsteckning av Arthur: ”Att Arthur var en språklig begåvning står utom allt…

Ständigt denne Arthur!

På Ny Dags första sida den 14 april 1936 förekommer Arthur Magnusson avtecknad bland andra deltagare på SKP:s tionde kongress. Han ser elegant ut, med fluga. Under besöket i Stockholm passar han också på att se filmen Myteriet på Bounty på Göta Leijon. Han fick en fribiljett av redaktionen på Ny Dag. Arthur stannade över…

Arthur Magnusson Brunnsvik 1927

Våren 1927 Arthur vaknade på Brunnsviks elevhem, tidigt som vanligt. Utanför fönstret var det vår, slutet av april, solen hade börjat värma, fåglarna sjöng i varenda buske och björkarnas spröda blad var redan större än musöron. De flesta andra på skolan hade gett sig av, men för Arthur återstod lite jobb i biblioteket så att…