om

Född 1948
Bosatt sedan 1982 i Östersund. Mellan 2015 och 2022 i Stockholm. Sedan Jämtland igen.
Socionom. Arbetat som lärare på socionomutbildningen vid Mittuniversitetet 1994-2015.
Var ordförande i Norrländska litteratursällskapet/FC Norr och ansvarig utgivare för PROVINS och ePROVINS åren 2010 till 2014.

Min textproduktion har stor bredd och sträcker sig från rapporter, utredningar, debattinlägg, universitetsföreläsningar och forskningsrapporter till det område jag tycker mest om och ägnar mig enbart åt numera: det skönlitterära. Jag har under åren publicerat romaner, noveller, skrönor, essäer och poesi.

Jag publicerade 2020 en levnadsteckning över autodidakten, folkbildaren och språkgeniet Arthur Magnusson från Ytterån som blev flitigt och positivt recenserad i många tidningar och tidskrifter. Det var ett mödosamt och långsamt arbete med mycket arkivstudier på flera håll: Landsarkivet i Östersund, Carolina Rediviva i Uppsala och Kungliga biblioteket i Stockholm. Jobbet krävde också översättningsinsatser då Arthur skrivit dagböcker på flera olika språk, varav flera jag inte själv behärskar.

Litterärt är jag starkt förankrad i Jämtland, vilket inte bara visar sig i mina skönlitterära texter rent innehållsmässigt – berättelserna tilldrar sig ofta i Jämtland och inte så sällan i fjällmiljö.

Förankringen har också visat sig genom mitt medlemskap och ordförandeskap i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr där jag också var ansvarig utgivare för tidskriften Provins. Tydligast är väl dock kanske förbindelsen med Jämtland i det att jag varit med att starta och driva projektet ”Sätt litteraturen på Jämtlandskartan” från 2010 och inte avslutat. Projektet finns på Facebook.

Under flera år delade jag min tid mellan Stockholm och stugan på Myssjönäset i Oviken, men min litterära förankring är i Jämtland. Vi flyttade tillbaka till Östersund 2022. Våren 2019 kom en av mina romaner som följetong i Länstidningen.

Under åren då jag var anställd på Mittuniversitetet i Östersund (1994-2015) skrev jag otaliga rapporter och var också redaktör för tidskriften Pedagogiska meddelanden. Sista året jag arbetade där publicerades en omfattande forskningsstudie av skönlitteraturens betydelse för utbildningar i socialt arbete (socionomutbildningar). Boken Devotion and empowerment som kom 2008, gavs också ut i Indien av ett förlag där.

Jag är medlem i Sveriges Författarförbund, Skönlitterära sektionen.

Vad jag kan göra under författarbesöken

Mina skönlitterära texter berör ofta psykos, kärlek, förtvivlan, ånger, sorg… Om det kan jag tala… Har både arbetat med och undervisat om missbruk, så det kan jag mycket om.
Högläsning tycker jag om. Har skrivit både noveller och skrönor som brukar uppskattas.
Att prata om språk och skrivande ur olika aspekter gör jag mer än gärna. Skrivandets våndor och glädje, anknytningen till Norrland, till lokala miljöer… Det finns mycket att prata om.

Har också hållit skrivarkurser på Folkuniversitetet – ”Att skriva novell”.

Arthur Magnusson, en intressant autodidakt och språkgeni från Ytterån i Jämtland, född 1902. Honom kan jag prata mycket om…

Har lång lärarerfarenhet från universitet.

Verkförteckning

Dolt inferno 2004 (roman)
Vredesskålarna 2006 (roman) >>
Att finna Helen 2010 (roman) >>
Tysk-Johan 2018 (noveller/skrönor) >>
Brännpunkter 2018 (noveller) >>
Skriftställaren – En levnadsteckning över Arthur Magnusson 2020 >>
Brännpunkter II 2021 (novellsamling) >> 
Teckentydning 2021. Diktsamling >>

Ottelid, M (2017). Glömskans resa The Stockholm Review of Literature (ISSN 2002-1100)( https://thestockholmreview.org/the-soderberg-section/glomskans-resa-av-magnus-ottelid/

Ottelid, M (2016) Som jävla granskogen i antologin Orter och ställen.

Ottelid, M. (2011). Daggmaskregnet i Mjäla Oviks- och Myssjöbygden – årsbok för Myssjö-Ovikens hembygdsförening.

Ottelid, M. (2009). Ett misslyckat rekordförsök Oviks- och Myssjöbygden – årsbok för Myssjö-Ovikens hembygdsförening (Vol. 53., s. 62-71)

Ottelid, M. (2009). Naturen och Norrland – en dagboksessä. Provins, 4.

Facklitterärt skrivande och redaktörskap:

Ottelid, M. (1995). Samtalsgrupper i socionomutbildningen: att fördjupa förståelsen för den egna personens betydelse i socialt arbete. Östersund: Mitthögskolan.

Ottelid, M. (1996). Samtalsgrupper i socionomutbildningen: rapport från arbetet hösten 1995. Östersund: Mitthögskolan.

Ottelid, M. (red.) (2008). Devotion and empowerment: Mid Sweden University students report on social work in rural India 1988-1995. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet.

Ottelid, M. (2010) International field training and intercultural communication. I  M. Kamali & M. Ottelid (Tidskriftens red.) & M. Ottelid (Numrets red.), Pedagogiska meddelanden: Vol. 4/2010 Pedagogiska meddelanden. Röster om internationalisering. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Ottelid, M. (2010). Sexton uppsatstal 2002-2010  Pedagogiska meddelanden: Vol. 5/2012. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet.

Ottelid, M. (2012) PPU-labbet vid Mittuniversitetet I M. Kamali & M. Ottelid (Tidskriftens red.) & M. Ottelid (Numrets red.), Pedagogiska meddelanden: Vol. 8/2012. Östersund: Mittuniversitetet.

Ottelid, M. (2015) Skönlitteratur och socionomutbildning Pedagogiska meddelanden: Vol. 10/2015. Östersund: Mittuniversitetet. Länk till fulltext: >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.