Dags för boksläpp! Ytterån och Östersund

Nu kommer boken om skriftställaren och översättaren Arthur Magnusson från Ytterån. Fullständig titel: ”Skriftställaren – Att inte kunna vara den man är – En levnadsteckning över Arthur Magnusson”. Det första boksläppet sker, som sig bör, i Ytteråns Folkets hus den 5/2 i Folkets hus 19.00 Det andra släppet sker i Östersund: Norra station fredagen den…

Arthur Magnusson i Svenskt översättarlexikon

Så har Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland nu fått en rättmätig plats i Svenskt översättarlexikon. Det är ställt utom allt tvivel att Arthur var en betydelsefull kulturbärare och folkbildare i sitt fridsamma, envisa och djupt engagerade sätt att vårda litteraturen och sprida läsandet i sin omgivning. Läs texten här>> Min bok om Arthur kommer…

Aktuell dikt?

Den här dikten lite längre ner översatte Arthur Magnusson direkt från armeniska och den publicerades i Ny Dag den 27 januari 1951. En del rader kan tyckas vara aktuella även idag, eller hur? Så här har jag bland annat skrivit i min kommande levnadsteckning av Arthur: ”Att Arthur var en språklig begåvning står utom allt…

Skrönorna om Tysk-Johan

Hade glömt att tacka Östersunds bibliotek för uppmärksammandet av min skrönsamling om Tysk-Johan. Tack för det! 🙂 ”Författaren berättar med fantasi om vad som kan hända när man tar onda krafter till hjälp. I bokens inledning mister pojken Johan sin mamma på ett otäckt sätt. Han säger sedan inte ett ord förrän på sin artonårsdag, men han läser…

Ständigt denne Arthur!

På Ny Dags första sida den 14 april 1936 förekommer Arthur Magnusson avtecknad bland andra deltagare på SKP:s tionde kongress. Han ser elegant ut, med fluga. Under besöket i Stockholm passar han också på att se filmen Myteriet på Bounty på Göta Leijon. Han fick en fribiljett av redaktionen på Ny Dag. Arthur stannade över…